Čitaj mi

Časopis Finansije, broj 1-6/2018

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
73 godine, br. 1-6/2018
Beograd


SADRŽAJ


Goran NIKOLIĆ
REZULTATI TRI FAZE SRPSKE EKONOMSKE TRANZICIJE
str. 7-31


Branimir KALAŠ, Dejan JAKŠIĆ, Kristina MIJIĆ
KOMPARATIVNA ANALIZA DRŽAVNIH PRIHODA I DRŽAVNIH
RASHODA U ZEMLjAMA REGIONA
str. 32-44


Stefan VRŽINA
ALTERNATIVNI PRISTUPI MERENjU EFEKTIVNE STOPE POREZA
NA DOBITAK U BANKAMA
str. 45-65

Marija NIKOLIĆ
MODELI FINANSIRANjA ZADRUGA
str. 66-88


Slavko VUKŠA, Bruno ĐURAN
INDIVIDUALNI STEČAJ
str. 89-104


PRIKAZI


Snežana R. STOJANOVIĆ: PORESKO PLANIRANjE
MULTINACIONALNIH KOMPANIJA: IZAZOVI I OGRANIČENjA
Biljana Vitković
str. 105-113

Časopis Finansije, broj 1-6/2018

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022