Читај ми

Часопис “Финансије“, број 1-6/2008

Република Србија
Министарства финансија
Часопис Финансије
, број 1-6/2008

Број 1-6/2008. Београд ИССН 0015-2145 УДК 336


Из садржаја:


Др Маринко БОШЊАК
СОЦИОЕКОНОМСКИ И СТРУКТУРНИ НАПРЕДАК СРБИЈЕ
У ТРАНЗИЦИОНОМ ПЕРИОДУ 2001-2007. ГОДИНА


Проф. др Срђан МАРИНКОВИЋ
ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ
И СТАБИЛНОСТ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ

Проф. др Љиљана ЛУЧИЋ
ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ СА ОСВРТОМ НА ЗАКОН О
ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Др Саша МУМИНОВИЋ, Др Владан ПАВЛОВИЋ
ПРИМЕНЉИВОСТ ФОКУСИРАНОГ ИНВЕСТИРАЊА НА БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ
Др Снежана СТОЈАНОВИЋ
ВАНБУЏЕТСКО ФИНАНСИРАЊЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Проф. др Властимир ВУКОВИЋ
СТРАНИ КРЕДИТИ – ЕКСПАНЗИЈА И ИМПЛИКАЦИЈЕ


Др Ксенија ДЕНЧИЋ-МИХАЈЛОВ
ГОТОВИНА И АКЦИЈЕ КАО АЛТЕРНАТИВНИ ОБЛИЦИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА


Мр Владимир ЊЕГОМИР
СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ФИНАНСИРАЊА И УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА


Др Бојан С. ЂОРЂЕВИЋ
СИСТЕМИ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА

Часопис Финансије 1-6-2008

Сличне теме

Часопис Финансије

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2022