Читај ми

Часопис Финансије, број 1-6/2006

Република Србија
Министарство финансија

Часопис Финансије, број 1-6/2006
ИССН 0015-2145
УДК 336


Садржај:


ЧЛАНЦИ
· Др Властимир Вуковић – ТРЖИШНА КОНЦЕНТРАЦИЈА ДОМАЋИХ БАНАКА
· Мр Душан Банићевић, др Владимир Васић – СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ ТРАНЗИЦИЈЕ И РАЗВОЈА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СРБИЈУ
· Мр Саша Муминовић, др Владан Павловић – ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ – НЕИСКОРИШЋЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛ У СРБИЈИ
· Проф. др Перо Петровић – ОПОРЕЗИВАЊЕ ДОХОТКА ОД КАПИТАЛА: ЕВРОПСКА УНИЈА И ЗЕМЉЕ У ТРАНЗИЦИЈИ
· Др Снежана Стојановић – БУЏЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
· Др Љиљана Лучић – БАЗЕЛСКИ СПОРАЗУМ ИИ И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА ОДНОС БАНАКА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
· Мр Мирко Лаловић – УЛОГА И ЗНАЧАЈ ВОЈНИХ ПРИХОДА
· Владимир Његомир – УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ИЗ УГЛА ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА
· Милан Јанковић, Наташа Стојановић – ОЦЕНА ПОТРОШАЧКОГ ВИШКА КАО МЕРА ДРУШТВЕНОГ ТРОШКА УШТЕДЕ ВОДЕ
· Нермина Побрић – ПРОЦЕДУРЕ И НАЧИНИ ТРГОВАЊА НА БЕРЗАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

ПРИКАЗИ

· СВЕТСКИ ОЕЦД ФОРУМ О ОПОРЕЗИВАЊУ – 11. ГОДИШЊИ МЕУНАРОДНИ ПОРЕСКИ САСТАНАК О ПОРЕСКИМ УГОВОРИМА
Мр Дејан Дабетић
· Проф. др Софија Аџић
„ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА“
Новица Супић
· Себастијан Ноукс, Ијан Мејџор, Алан
Гринвуд, Доминик Ален, Марк Гудман
„УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА: КАКО ЗАВРШИТИ ПОСАО НА ВРЕМЕ И У СКЛАДУ СА БУЏЕТОМ”
Мр Биљана Витковић
· Богољуб Милосављевић
„СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ“
Мр Јовица Цветковић
· Проф. др Драган Микеревић
„СТРАТЕШКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ“
Омер Маркишић

Часопис Финансије 1-6-2006

Сличне теме

Часопис Финансије

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2022