Читај ми

Часопис Финансије, број 1-6/2005

Република Србија
Министарство финансија


Часопис Финансије
, број 1-6/2005
ИССН 0015-2145
УДК 336


Садржај:
· ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА ЧАСОПИСА ФИНАНСИЈЕ – Проф. др Дејан Поповић


ЧЛАНЦИ

· Др Душан Вујовић – КОНКУРЕНТНОСТ НАЦИОНАЛНЕ ПРИВРЕДЕ: НЕКА ЕМПИРИЈСКА И ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА МЕРЕЊА ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
·Проф. др Борис Беговић – ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ У СРБИЈИ: ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ПРЕДЛОГ РЕФОРМЕ
· Весна Арсић – ПРЕТПОСТАВКЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РЕФОРМЕ ПЕНЗИЈСКОГ СИСТЕМА У СРБИЈ
· Миодраг Арсић – МЕЂУНАРОДНО УЛАГАЊЕ КАПИТАЛА
· Проф. др Ксенија Денчић Михајлов – ЕФЕКТИ И МОДЕЛИРАЊЕ АКВИЗИЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ СА ТОЕХОЛДОМ
· Александар Малишић – ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ: ДИСТРИБУЦИЈА И УВОЂЕЊЕ НА ОРГАНИЗОВАНО ТРЖИШТЕ
· Мр Владан Павловић, мр Саша Муминовић – ИЗАЗОВИ ЦАПМ МОДЕЛА

ПРИКАЗИ
· Зборник радова “ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ”
Проф. др Јуриј Бајец
· Др Снежана Стојановић
· “ФИСКАЛНИ ФЕДЕРАЛИЗАМ”
Мр Весна Ђукић


ЈУБИЛЕЈ
· ХРОНИКА УРЕЂИВАЊА И ИЗДАВАЊА ЧАСОПИСА ФИНАНСИЈЕ
· РЕГИСТАР АУТОРА И ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА У ЧАСОПИСУ ФИНАНСИЈЕ

Часопис Финансије 1-6/2005

Сличне теме

Часопис Финансије

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2022