Čitaj mi

Časopis Finansije, broj 1-6/2005

Republika Srbija
Ministarstvo finansija


Časopis Finansije
, broj 1-6/2005
ISSN 0015-2145
UDK 336


Sadržaj:
· POVODOM JUBILEJA ČASOPISA FINANSIJE – Prof. dr Dejan Popović


ČLANCI

· Dr Dušan Vujović – KONKURENTNOST NACIONALNE PRIVREDE: NEKA EMPIRIJSKA I TEORIJSKA PITANjA MERENjA INSTITUCIONALNE KONKURENTNOSTI
·Prof. dr Boris Begović – POREZI NA IMOVINU U SRBIJI: POSTOJEĆE STANjE I PREDLOG REFORME
· Vesna Arsić – PRETPOSTAVKE I PERSPEKTIVE REFORME PENZIJSKOG SISTEMA U SRBIJ
· Miodrag Arsić – MEĐUNARODNO ULAGANjE KAPITALA
· Prof. dr Ksenija Denčić Mihajlov – EFEKTI I MODELIRANjE AKVIZICIONE STRATEGIJE SA TOEHOLDOM
· Aleksandar Mališić – HARTIJE OD VREDNOSTI: DISTRIBUCIJA I UVOĐENjE NA ORGANIZOVANO TRŽIŠTE
· Mr Vladan Pavlović, mr Saša Muminović – IZAZOVI CAPM MODELA

PRIKAZI
· Zbornik radova “ČETIRI GODINE TRANZICIJE U SRBIJI”
Prof. dr Jurij Bajec
· Dr Snežana Stojanović
· “FISKALNI FEDERALIZAM”
Mr Vesna Đukić


JUBILEJ
· HRONIKA UREĐIVANjA I IZDAVANjA ČASOPISA FINANSIJE
· REGISTAR AUTORA I OBJAVLjENIH RADOVA U ČASOPISU FINANSIJE

Časopis Finansije 1-6/2005

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022