Konkursi za izvršilačka radna mesta

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 27. juna 2024. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 24. aprila 2024. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2
RM3
Spisak kandidata među kojima se sprovodi postupak

Materijali za pripremu kandidata:

Zakon o porezu na dodatu vrednost (RM1)
Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (RM1)
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) (RM1)
Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine (RM1)
Zakon o ministarstvima (RM3)
Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (RM3)
UN Agenda 2030 održivog razvoja (RM3)

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 9. aprila 2024. godine

Tekst oglasa
RM1
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Materijali za pripremu kandidata:

Zakon o budzetu
Zakon o budzetskom sistemu
Zakon o budzetskoj inspekciji
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 20. marta 2024. godine

Tekst oglasa
RM1
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Materijali za pripremu kandidata:

Zakon o budzetskom sistemu
Zakon o državnoj upravi
Direktiva o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 14. februara 2024. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2
RM3
RM4
RM5
RM6
RM7
RM8
Spisak kandidata
Materijali za pripremu kandidata
Lista kandidata

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 9. februara 2024. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2
RM3
RM4
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Materijali za pripremu kandidata:

Zakon o budzetu (rm 1, 2, 3)
Zakon o budzetskom sistemu (rm 1, 2, 3)
Pravilnik o načinu iskazivanja i izveštavanja o procenjenim finansijskim efektima zakona, drugog propisa ili drugog akta na budzet, odnosno finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje (rm 1)
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budzeta Republike Srbije (rm 2)
Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa (rm 2)
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (rm 3 i 4)
Zakon o budzetskoj inspekciji (rm 3 i 4)

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 6. decembra 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2
RM3
RM4
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Materijali za pripremu kandidata:

Uredba o kancelarijskom poslovanju
Uputstvo o kancelarijskom poslovanju
Zakon o ministarstvima
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji

Materijali za pripremu kandidata:

Zakon o budzetu za 2023. godinu (RM 1, RM 2, RM 3)
Zakon o budzetskom sistemu (RM 1, RM 2, RM 3)
Zakon o budzetskoj inspekciji (RM 1, RM 2, RM 3)
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (RM 1, RM 2, RM 3)
Metodologija rada budzetske inspekcije (RM 2)
Zakon o elektronskom fakturisanju (RM 4)

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 30. novembra 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 8. novembra 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijava, objavljen dana 8. novembra 2023. godine

Tekst oglasa
RM 1
RM 2
RM 3
Lista kandidata
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata

Materijali za pripremu kandidata:

RM1 Zakon o budzetu
RM1 Zakon o budzetskom sistemu
RM1 Pravilnik o načinu iskazivanja i izveštavanja o procenjenim finansijskim efektima zakona, drugog propisa ili drugog akta na budzet, odnosno finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje
RM2 i RM3 Zakon o porezu na dohodak građana
RM2 i RM3 Zakon o porezu na dodatnu vrednost
RM2 i RM3 Zakon o upravnom postupku

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 27. septembra 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
Zakon o elektronskom fakturisanju
Spisak kandidata
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 12. septembra 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
Spisak kandidata
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 31. maja 2023. godine, rok za prijave 1-8. jun 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2
RM3
RM4
RM5
RM6
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata

Materijali za pripremu kandidata:

Uputstvo o kancelarijskom poslovanju (RM 1 i RM 3)
Uredba o kancelarijskom poslovanju (RM 1 i RM 3)
Zakon o ministarstvima (RM 1 i RM 3)
Direktiva o načinu postupanja zaposlenih sa poštom i ostalim aktima (RM 1 i RM 3)
Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2023. godinu (RM 2)
Zakon o budzetskom sistemu (RM 4, RM 5 i RM 6)
Zakon o budzetu RS 2022 (RM 4, RM 5 i RM 6)
Zakon o budzetu RS 2023 (RM 4, RM 5 i RM 6)
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (RM 4, RM 5 i RM 6)
Zakon o budzetskoj inspekciji (RM 4, RM 5 i RM 6)

Slične teme

Konkursi za položaje