Konkursi za položaje

Interni konkurs za popunjavanje položaja

Interni konkurs za popunjavanje položaja - Uprava za javni dug i Uprava za trezor

Interni konkurs za popunjavanje položaja - Upraa za sprečavanje pranja novca, 1.2.2023. godine

Tekst oglasa

Javni konkurs za popunjavanje položaja - Uprava za igre na sreću i Uprava za trezor

Javni konkurs za popunjavanje položaja

Interni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za upravljanje sredstvima Evropske unije u Ministarstvu finansija

Tekst oglasa

Javni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za finansijski sistem u Ministarstvu finansija

Tekst oglasa

Javni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za praćenje fiskalnih rizika u Ministarstvu finansija - položaj u trećoj grupi

Javni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za praćenje fiskalnih rizika u Ministarstvu finansija - položaj u trećoj grupi

Javni konkurs za popunjavanje položaja – Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za javna plaćanja i fiskalnu statistiku u Upravi za trezor u Ministarstvu finansija – položaj u petoj grupi

Javni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za javna plaćanja i fiskalnu statistiku u Upravi za trezor u Ministarstvu finansija - položaj u petoj grupi

Interni konkurs za popunjavanje položaja – Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za materijalne resurse u Upravi za trezor u Ministarstvu finansija – položaj u petoj grupi

Interni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za materijalne resurse u Upravi za trezor u Ministarstvu finansija - položaj u petoj grupi

Javni konkurs za popunjavanje položaja – Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za digitalizaciju u oblasti finansija u Ministarstvu finansija

Javni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za digitalizaciju u oblasti finansija u Ministarstvu finansija

Slične teme

Konkursi za izvršilačka radna mesta