Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2020 – 2022. godine

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2020 – 2022. godine
Prilog 1 - Planirana sredstva za plate
Prilog 2a - Obrazac KI - Obrazac za predlaganje ideje kapitalnog projekta
Prilog 2b - Obrazac KR - Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta čija je realizacija u toku
Prilog 2c - Obrazac KF - Zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta
BIS Korisničko uputstvo za rad u aplikaciji za pripremu budzeta

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu