Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Упутство за припрему буџета
Корисничко упутство БИС
Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи ЕУ
Лимити корисника буџета Републике Србије за период 2021-2023. год
Прилог 1 - Планирана средства за плате
Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталног пројекта
Прилог 3
Прилог 4 - ИПА пројекти
Прилог 5 - АПВ
Прилог 6 - КИМ
Прилог 7 - Маркице
Прилог 8 - Агенције
Прилог 9 - Комисије и уговори

Slične teme

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2021 – 2023. godine

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2019 – 2021. godine

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2020 – 2022. godine