Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2021 – 2023. godine

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2021 – 2023. godine

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2021 – 2023. godine
Prilog 1 - Planirana sredstva za plate
Prilog 2 - Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta
BIS Korisničko uputstvo za rad u aplikaciji za pripremu budzeta
Limiti budzetskih korisnika za period 2021-2023

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu