Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2021 – 2023. godine

Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2021 – 2023. године

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2021 – 2023. године
Прилог 1 - Планирана средства за плате
Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталног пројекта
БИС Корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета
Лимити буџетских корисника за период 2021-2023

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2019 – 2021. godine

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2020 – 2022. godine