Čitaj mi

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 14. septembra 2021. godine, do 15.30 sati.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Slične teme

Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024.

Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024.

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o budzetskoj inspekciji

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o budzetskoj inspekciji

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji