Objava otpočinjanja rada na Nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije u Srbiji za period od 2021. do 2025. godine

Objava otpočinjanja rada na Nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije u Srbiji za period od 2021. do 2025. godine

Slične teme

Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024.

Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024.

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o budzetskoj inspekciji

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o budzetskoj inspekciji

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji