Čitaj mi

Javni poziv za učešće na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 25. novembra do 14. decembra 2021. godine.

Shodno merama Republike Srbije za ublažavanje posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i zaštiti javnog zdravlja građana, primedbe, predlozi i sugestije o Nacrtu zakona dostavljaju se Ministarstvu finansija isključivo elektronskim putem na e-mail adresu nacrtzofpa@mfin.gov.rs.

Javni poziv za učešće na javnoj raspravi
Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti
Program javne rasprave o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti
Nacrt zakona o finansiranju političkih aktivnosti sa Obrazloženjem
Izjave
Obrazac za komentare
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025