Čitaj mi

Javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine

U okviru javne rasprave o Predlogu strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine, koja će trajati od 17. septembra 2021. do 7. oktobra 2021. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija svoje primedbe, predloge i sugestije na obrascu za komentare, pisanim putem na adresu Kneza Miloša 20, Beograd sa napomenom: „Za Javnu raspravu o Strategiji za razvoj tržišta kapitala” ili elektronskim putem na sledeće e-mail adrese: stefan.dragojevic@mfin.gov.rs, svetlana.marusic@mfin.gov.rs i ognjen.popovic@mfin.gov.rs. 

Zaključak Odbora za privredu i finansije
Predlog strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine
Program javne rasprave
Obrazac za komentare
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa usvajanjem Strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025