Набавка услуга – Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Сличне теме

Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016

Централизована јавна набавка број 15/2016 – набавка рачунарске опреме и штампача

ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених и других лица