ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених и других лица

Обавештење о закљученом уговору – Услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета и дневне накнаде – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Услуге осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести – Партија 2

Сличне теме

Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016

Централизована јавна набавка број 15/2016 – набавка рачунарске опреме и штампача

Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења, број 1/2016.