Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016

Појашњење I
Појашњење II
Појашњење III
Појашњење IV
Појашњење V
Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење VI
Појашњење VII
Појашњење IX
Појашњење X
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
II Одлука о додели уговора
Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора 1
Одлука о измени уговора 2
Одлука о измени уговора 3
Одлука о измени уговора 4

Сличне теме

Централизована јавна набавка број 15/2016 – набавка рачунарске опреме и штампача

ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених и других лица

Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења, број 1/2016.