Централизована јавна набавка број 15/2016 – набавка рачунарске опреме и штампача

Обавештење о закљученом уговору за Партију 16 – Уређаји за штампање Тип 10 (Мрежна црно-бела мултифункционална машина ласер А3)
Обавештење о закљученом уговору за Партију 9 – Уређаји за штампање тип 3 (Мрежни црно-бели штампач ласер A4 са могућношћу дуплекс штампе)
Обавештење о закљученом уговору за Партију 30 – Сервери Тип 4
Обавештење о закљученом уговору за Партију 17 – Уређаји за штампање тип 11 (Мрежна црно-бела мултифункционална машина А3 подна)
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 – Радне станице тип 2
Обавештење о закљученом уговору за Партију 15 – Уређаји за штампање Тип 9 (Мрежна црно-бела мултифункционална машина ласер А3 подна).

Сличне теме

Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016

ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених и других лица

Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења, број 1/2016.