Centralizovana javna nabavka broj 15/2016 – nabavka računarske opreme i štampača

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 16 – Uređaji za štampanje Tip 10 (Mrežna crno-bela multifunkcionalna mašina laser A3)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 9 – Uređaji za štampanje tip 3 (Mrežni crno-beli štampač laser A4 sa mogućnošću dupleks štampe)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 30 – Serveri Tip 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 17 – Uređaji za štampanje tip 11 (Mrežna crno-bela multifunkcionalna mašina A3 podna)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 – Radne stanice tip 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 15 – Uređaji za štampanje Tip 9 (Mrežna crno-bela multifunkcionalna mašina laser A3 podna).

Slične teme

Nabavka menadzment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom, JN broj 6/2016

CJN 6/2016 Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica

Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja, broj 1/2016.