CJN 6/2016 Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Usluge osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta i dnevne naknade – Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Usluge osiguranja zaposlenih u slučaju hirurških intervencija i težih bolesti – Partija 2

Slične teme

Nabavka menadzment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom, JN broj 6/2016

Centralizovana javna nabavka broj 15/2016 – nabavka računarske opreme i štampača

Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja, broj 1/2016.