Nabavka usluga – Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Slične teme

Nabavka menadzment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom, JN broj 6/2016

Centralizovana javna nabavka broj 15/2016 – nabavka računarske opreme i štampača

CJN 6/2016 Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica