Централизована јавна набавка број 4/2016 – Услуге осигурања возила

Обавештење о закљученом уговору - Обавезно осигурање возила - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Каско осигурање возила - Партија 2

Сличне теме

Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016

Централизована јавна набавка број 15/2016 – набавка рачунарске опреме и штампача

ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених и других лица