Centralizovana javna nabavka broj 4/2016 – Usluge osiguranja vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Obavezno osiguranje vozila - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Kasko osiguranje vozila - Partija 2

Slične teme

Nabavka menadzment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom, JN broj 6/2016

Centralizovana javna nabavka broj 15/2016 – nabavka računarske opreme i štampača

CJN 6/2016 Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica