Централизована јавна набавка број 3/2016 – Набавка услуге мобилне телефоније

Обавештење о закљученом уговору за 2016. годину
Обавештење о закљученом уговору за 2017. годину

Сличне теме

Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016

Централизована јавна набавка број 15/2016 – набавка рачунарске опреме и штампача

ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених и других лица