Centralizovana javna nabavka broj 3/2016 – Nabavka usluge mobilne telefonije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 2016. godinu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 2017. godinu

Slične teme

Nabavka menadzment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom, JN broj 6/2016

Centralizovana javna nabavka broj 15/2016 – nabavka računarske opreme i štampača

CJN 6/2016 Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica