Буџет Mинистарства

Буџет Министарства финансија на основу Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину
Буџет Министарства финансија на основу Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину
Ребаланс буџета Министарства финансија на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину
Буџет Министарства финансија на основу Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину
Ребаланс буџета Министарства финансија на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину
Буџет Министарства финансија на основу Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину
Ребаланс буџета Министарства финансија на основу Закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину
Други ребаланс буџета Министарства финансија на основу Закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину
Други ребаланс буџета Министарства финансија на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину
Ребаланс буџета Министарства финансија на основу Уредбе о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Буџет Министарства финансија на основу Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину
Ребаланс буџета Министарства финансија на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину
Буџет Министарства финансија на основу Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину
Буџет Министарства финансија на основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину
Буџет Министарства финансија на основу Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину
Буџет Министарства финансија на основу Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину
Буџет Министарства финансија на основу Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину
Буџет Министарства финансија на основу Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину

Сличне теме

Годишњи финансијски извештај и Годишњи извештај о учинку програма

Финансијски план

Извршење буџета