Годишњи финансијски извештај и Годишњи извештај о учинку програма

Годишњи финансијски извештај за 2022. годину
Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Сличне теме

Финансијски план

Буџет Mинистарства

Извршење буџета