Јавне набавке 2016.

Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016
Централизована јавна набавка број 15/2016 – набавка рачунарске опреме и штампача
ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених и других лица
Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења, број 1/2016.
Набавка услуга – Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја
Централизована јавна набавка број 4/2016 – Услуге осигурања возила
Јавна набавка мале вредности – Одржавање и поправка мултифункционалних уређаја, јавна набавка број 3/2016.
Јавна набавка мале вредности – одржавање и поправка службених возила са уградњом резервних делова, број јавне набавке 4/2016
Централизована јавна набавка број 10/2016 – Набавка рачунарског материјала – тонера
Набавка рачунарског материјала – тонера – ЦЈН број 14/2016