Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)
Акциони план за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 118/2021)

Сличне теме

Програм реформе управљања јавним финансијама

Програм реформе управљања јавним финансијама

Програм економских реформи (ERP)

Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године