Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године

Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године
Акциони план програма трансформације Пореске управе 2018 – 2023. године

Сличне теме

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)

Програм реформе управљања јавним финансијама

Програм реформе управљања јавним финансијама

Програм економских реформи (ERP)