Програм за сузбијање сиве економије 2023-2025. године („Службени гласник РС“, бр. 21/2023)

Програм за сузбијање сиве економије 2023-2025. године („Службени гласник РС“, бр. 21/2023)
Акциони план за спровођење Програма за сузбијање сиве економије 2023–2024 („Службени гласник РС“, бр. 46/2023)

Сличне теме

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)

Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године

Стратешки план буџетске инспекције Министарства финансија за период 2021-2026. године