Жиро рачуни Владе Србије за помоћ угроженима у поплавама

ЖИРО РАЧУНИ ЗА ПОМОЋ- динарски и девизни рачуни Владе Србије за помоћ угроженима у поплавама

Динарски рачун: 840-3546721-89. Сврха уплате: “Отклањање последица ванредних околности – поплаве”.

Девизни рачун: 01-504619-100193230-000000-0000, наменски девизни рачун за уплату средстава за отклањање последица од поплава

За слање из иностранства: Упутство на сајту Владе Србије:

http://www.srbija.gov.rs/pages/popupimage_popup.php?id=209921

ОТВОРЕН СМС БРОЈ ЗА ПОМОЋ за све мреже: 1003

ОТВОРЕН СМС БРОЈ ЗА ПОМОЋ (за све мреже, цена 100 динара): 1003