Занатлије и предузетници не морају да „дефискализују“ фискалне касе

Поводом учесталих питања занатлија и предузетника о обавези плаћања тзв. „дефискализације“ фискалних каса, обавештавамо јавност да овлашћеним сервисерима не морају да плаћају никакве накнаде за „дефискализацију“ касе. Такође, занатлије и предузетници нису више у обавези ни да поседују терминал за даљинско очитавање формираних дневних извештаја из фискалне касе (GPRS терминал).

Реч је о препоруци Министарства финансија и привреде и Пореске управе, у складу са Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе. Препорука се односи на све предузетнике
који плаћају порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход (паушалци), односно на 20.821 обвезника.

Укидање фискалних каса занатлијама требало би да омогући уштеду која се креће и до 40.000 динара годишње, а највећа корист је у смањењу укупног администрирања при отварању и самом функцинисању радње.

Уредба о укидању фискалних каса за занатлије, којом се 35 делатности ослобађају обавезе поседовања фискалних каса, почела је да се примењује од 1. септембра.

Списак делатности које немају обавезу држања фискалних каса можете наћи на сајту Пореске управе.