Законски предлози Министарсва финансија пред посланицима Скупштине Србије

Влада Републике Србије усвојила је и Народној Скупштини проследила неколико законских предлога из надлежности Министарства финансија. Сви предлози су на дневном реду текућег заседања Скупштине Републике Србије и очекује се њихово скоро усвајање, највероватније крајем марта. Најважнији су Закон о тржишту капитала, предлог Закона о изменама Закона о инвестиционим фондовима, предлог Закона о изменама Закона о девизном пословању, предлог Закона о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу, предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, предлго Закона о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара.

На текућој седници Скупштине расправљаће се и о Изменама и допунама Закона о платном промету и предлогу Закона о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.

Циљ новог Закона о тржишту капитала јесте већа заштита инвеститора и либерализација тржишта. Закон ће створити амбијент у којем ће више домаћих и страних инвеститора моћи да учествује у трговини и развоју српског тржишта капитала. Највеће промене које доноси тај закон је другачије структурисано тржиште капитала, увођење појма такозване мултилатералне трговачке платформе и могућности да се купопродаја акција обави преко отвореног тржишта капитала, а све у складу са директивама ЕУ.

Прочитајте више: