Закон о коморама треба да ступи на снагу 1. јануара

“Министарство финансија и привреде Србије сматра да нови закон о привредним коморама треба да ступи на снагу онако како је предвиђено тим законом, 1. јануара 2013”, изјавио је данас државни секретар Влајко Сенић.

Он је рекао да је „чврста позиција“ Министарства да Закон о коморама треба да ступи на снагу „онако како у њему стоји“, истичући да је донет пре више од три године и да је „било сасвим довољно времена да се сви заинтересовани припреме за ступање на снагу тог новог закона“.

Законом о привредним коморама, који је Скупштина Србије усвојила у мају 2009. године, укида се обавезно чланство у коморама и уводи могућност да предузећа сама изаберу начин како да се удруже.

„Верујемо да ће све постојеће привредне коморе наставити да раде, али желимо да отворимо простор да се оснивају нове и да ради тржиште“, рекао је Сенић. Он је истакао да је за Министарство финансија и привреде примена тог закона веома важна у склопу иницијативе укидаја великог броја парафискалних намета предузећима.

„Сматрамо да предузећа добровољно и самостално треба да одлучују да ли ће бити чланови одређених привредних комора, као и у којем ће износу плаћати чланарину“, рекао је Сенић.