За месец и по дана банке привредницима одобриле више од 668 милиона евра кредита за ликвидност

Пословне банке су привредницима за само месец и по дана одобриле више од 668 милиона евра кредита за одржавање ликвидности са субвенционисаном каматом. Због велике тражње привредника, а на предлог Министарства финансија и привреде, прошле недеље су усвојене измене уредбе којима је издвојено додатних 1 милијарду динара за субвенционисање камата по овим кредитима, која су обезбеђена кроз ребаланс буџета. На тај начин укупна средства за овај Програм у 2012. години износе 1,3 милијарде динара.

Изменама уредбе је прецизирано и да износи припадајуће субвенционисане камате за 2012. годину, које банке потражују за велика предузећа, не сме прелазити 50 одсто укупног потраживања за субвенционисану камату за све врсте пласмана у овој години.

На тај начин подстичемо банке да своја средства усмере више ка предузетницима, малим и средњим предузећима.

Од 1. септембра, односно од почетка спровођења Уредбе о субвенционисању камате на кредите за ликвидност, обртна средства и финансирање извозних послова, банке су одобриле 534 милиона евра кредита са девизном клаузулом, док је динарских кредита одобрено у износу од 134 милиона евра.

Од укупно 668 милиона евра кредита, на нове пласмане отпада 400 милиона евра кредита (60 одсто), рефинансирано је 188 милиона евра кредита (28
одсто), а за извозне послове одобрено је 80 милиона евра кредита (12 одсто).
Мала предузећа учествују у укупном износу одобрених кредита са 22, одсто, средња са 23 одсто, а велика са 55 одсто.

Програм кредита за ликвидност са субвенционисаном каматом покренуло је Министарство финансија и привреде у циљу одржавања ликвидности привреде. Банке пласирају своја средства привреди, а држава субвенционише каматну стопу, и то са 5 одсто, како за динарске, тако и за кредите са валутном клаузулом. Тако привредници за динарске кредите за ликвидност имају годишњу
каматну стопу у висини референтне стопе НБС, а за девизне евро кредите максималну камату до 3,5 одсто годишње.