Вујовић: Реафирмација вансудског поступка

Предложене измене Закона о хипотеци треба да доведу до реафирмације вансудског поступка намирења из вредности добијене продајом хипотекарне непокретности, изјавио је данас министар финансија Душан Вујовић представљајући посланицима нова законска решења.

Вујовић је рекао да је то главни облик реализације, поготово у случају хипотекарних кредита на куће, на лизинг аутомобиле и сличне ствари.

„Пракса је да то у свету углавном уопште не иде на суд, него се решава вансудским извршењем на које сви пристају у прехтодној фази добијања тих инструмената“, рекао је Вујовић.

Министар је навео да се новим законским решењима експлицитно наводи да хипотекарни поверилац има права на вансудску извршну хипотеку и да може своје намирење да изврши било судским, било вансудским путем.

Према његовим речима, усвајањем предложених измена унапредиће се општи услови пословања на тржишту у Србији и обезбедити боља заштита свих кредитора и поверилаца, али и дужника.

„Дужници морају да буду у ситуацији не да им је хипотека уписана на силу и да су они робови, налазе се у дужничком ропству, него да тачно знају која права имају и на који начин могу да их штите“, навео је министар финансија.

Према његовим речима, Србија ће моћи да привуче праве велике инвеститоре тек када област власништва, укључујући и хипотеке, уреди на начин који је уобичајен у свету.

Такође, омогућава се повериоцима, нарочито код удружених зајмова, да одреде једно лице које ће се старати о њиховим правима и обавезама и да се отвори један рачун на који иду сва средства од продаје хипотекарне вредности.

Повериоцима се омогућава и да бирају форму уговора, поготову у случају хипотеке, а Вујовић је додао да су конкуренција и трансапарентност кључни за реализацију овог закона.

извор Танјуг