Вујовић: Консолидација и реформе главна питања за нову владу

За нову владу остају главна питања фискалне консолидације и структурне реформе оценио је министар финансија Душан Вујовић и додао да се кључни ризици односе на предузећа у реструктуирању, унапређење управљања и резултата јавних предузећа, реформисања и рационализације јавног сектора, а у банкарском сектору и решавање проблема ненаплативих кредита.

Иако су детаљни планови реструктурирања и акциони планови за сваку од ових области већ усвојени, свуда има отпора синдиката, менаџмента и различитих интересних група, истакао је Вујовић у ауторском тексту у магазину Сената привреде Србије.

Зато ће, истиче он, главни изазови током првих 100 дана нове владе бити како да већ на самом почетку направи одлучне реформске кораке, откочи реформске процесе и покаже јавности и кључним политичким опонентима каква је природа динамичног компромиса с којим се данас суочава. “Сви побеђују на средњи рок ако се реформе спроведу до краја, а скоро сви губе ако се реформе одлажу, успоре или се ако од њих одустане”.

Вујовић је подсетио да је влада већ предузела одлучне реформске кораке, у оквиру којих је и аранжман који је у 2015. закључен са ММФ-ом.

Према његовим речима, у фискалном делу, реализовано је 62,5 одсто програма уместо 50 одсто у првој години, чиме се ствара више фискалног простора за примену тешких структурних реформи у наредне две године програма.

Програм је имао веома повољан утицај на економски раст – економија је била на дну у трећем кварталу 2014. године, а затим је кренуо опоравак, истиче Вујовић.

“Упркос конзервативним пројекцијама међународних финансијских институција да ће раст остати негативан у 2015. години, БДП је, заправо, остварио позитиван раст од 0,7 одсто. Врло је вероватно да ће опоравак раста бити настављен кроз период 2016- 2018, што ће се значајно одразити на БДП и повезане економске величине и све индикаторе благостања”, уверен је министар.

Српска економија је, како је додао, имала кључни заокрет у трећем кварталу 2014. да би прошла кроз опоравак током 2015. и ушла у фазу експанзије са реалним растоп БДП од 3,5 одсто у првом кварталу 2016. у поређењу са истим периодом 2015.

“Повећане прогнозе раста у последње две године, на једној страни коригују пристрасност уобичајену за конзервативне прогнозе, а на другој показују да упорност и свеобухватне реформе могу да донесу позитивне промене у понашању привредних субјеката и у реакцијама инвеститора”, написао је Вујовић у магазину Сената привреде Србије који сутра у Бечу организује конференцију „Србија на европском путу – изазови и прилике“.

Ревидиране навише прогнозе раста БДП, фискални дефицит, текући биланс плаћања, и пројекције јавног дуга, јасно показују да је успех реформи до сада направио преокрет, како у реалним резултатима постигнутим од октобра 2014. године, тако – а чак и још значајније – у очекивањима потрошача и инвеститора, закључио је Вујовић.