Вујовић и Хоулин разменили искуства у области реформе јавних финансија

Министар финансија Душан Вујовић и државни секретар Милован Филимоновић састали су се са ирским министром за јавне расходе и реформе Бренданом Хоулином.

Брендан Хоулин је министру представио кључне политичке реформе, као и реформе спроведене у области јавних финансија и администрацији Ирске. Он је дао преглед
позитивних
резултата Ирске у спровођењу мера фискалне консолидације у периоду од 2011-2014. године.

Министар Вујовић је нагласио да и Србија спроводи мере фискалне консолидације и самим тим структурне реформе које ће бити основа новог привредног раста, уз истовремено побољшање институционалног оквира и пословног окружења. Он је нагласио да су мере фискалне консолидације дале веома добре резултате и да ће Министарство финансија наставити са њиховим спровођењем у складу са одрживошћу јавних финансија.
На састанку су разматрана и питања размене запослених између ова два министарства са нагласком на јачању капацитета у области приступања Србије Европској унији.