Влада утврдила предлоге три пореска закона

Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о порезу на додату вредност, предлоге закона о изменама и допунама Закона о порезу на промет и Закона о порезу на добит предузеца, као и Предлог закона о санитарном надзору и упутила их Народној скупштини Републике Србије на усвајање по хитном поступку.

Влада је данас донела и Уредбу о утврдјивању програма изводјења радова на заштити, коришцењу и уредјењу пољопривредног земљишта за 2004. годину и Уредбу о коришцењу подстицајних средстава за унапредјење села у 2004. години.

Такодје, донета је и Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрацун и исплату плата запослених у здравственим установама.

Влада је дала сагласност на план пословања Јавног предузеца ПТТ саобрацаја “Србија” за 2004. годину, сагласност на одлуку о стопи доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, као и сагласност на Одлуку о изменама и допунама статута Националне службе за запошљавање.

Влада Србије усвојила је Решење о употреби средстава текуце буџетске резерве, којим се одобравају средства од 50 милиона динара на име уцешца Републике у оцувању друштвеног стандарда пензионера, циме це се омогуцити да се најугроженије категорије пензионера упуте на одмор и лецења преко њихових организација.

Влада је одобрила средства текуце буџетске резерве у износу од десет милиона динара на име финансирања Јавног предузеца Новинске агенције “Тањуг”.

На седници су усвојене информације о потреби за успостављање механизама працења ускладјивања закона Републике Србије са прописима Европске уније и о уговору Медјународног удружења за развој за финансирање пројекта енергетске ефикасности у Србији. Такодје, усвојена је и информација о неопходним мерама за финансијску консолидацију и реструктурирање унутрашњег дуга компаније “Симпо” АД Врање.

Влада је усвојила и Информацију са полазним основама за преговоре са Европском банком за обнову и развој са зајмом за пројекат “Управљања, модернизације и доградње система лета”.

За помоцника министра за капиталне инвестиције постављен је Бранислав Бошковиц, а за помоцнике министра за државну управу и локалну самоуправу постављени су Гордана Станиц, Владимир Галиц и Зоран Петровиц.

За председника Савета за европске интеграције именован је председник Владе Републике Србије Војислав Коштуница, а за заменика председника потпредседник Владе Републике Србије Мирољуб Лабус.