Влада утврдила Предлог закона о буџету за 2007. годину

Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници и дала сагласност на финансијске планове за 2007. годину републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурање запослених, за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности, као и Националне службе за запошљавање.

Донета је Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на њој и начину и поступку одобравања и издавања, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића.