Влада усвојила Извештај о додељеној државној помоћи

Влада је на седници одржаној 18. септембра 2008. године усвојила Извештај о додељеној државној помоћи у Републици Србији у 2006. години, који представља аналитички (упоредни) преглед додељене државне помоћи у 2004, 2005. и 2006. години. Извештај за 2006. годину садржи податке прикупљене од давалаца државне помоћи, а у његовој изради је у највећој могућој мери примењена методологија која је прописана од стране Европске комисије у области извештавања о државној помоћи.