Влада Србије објавила конкурсе за доделу стипендија

Влада Републике Србије објавила је данас конкурсе за стипендирање 100 најбољих постдипломаца и 1.000 најбољих студената.

Конкурсима Фонда за младе таленте предвиђено је да за најбоље постдипломце буде издвојено укупно 125 милиона динара, док ће месечна стипендија за хиљаду најбољих студената износити по 20.000 динара.

Сви заинтересовани пријаве могу да доставе Министарству просвете и спорта – до 31. августа у случају постдипломаца, а до 17. октобра када је реч о студентима.

Кандидати морају бити држављани СЦГ, имати пребивалиште, односно боравиште у Србији, уколико је реч о избеглим особама, као и да нису навршили 26, односно 28 година живота за студенте медицине, што важи за конкурс за постипломце и 25 година за конкурс за студенте.

Од заинтересованих студената тражи се и спремност да прихвате обавезу да пет година по завршетку постдипломских, односно основних студија, раде у Србији.

Осим тога, кандидати који конкуришу за стипендије за најбоље студенте морају да буду уписани на завршну годину основних студија у школској 2005/2006. години, да имају просечну оцену 8,5 и изнад тога, као и да су до затварања конкурса положили све испите из претходних година.

Уз пријаву, заинтересовани за стипендије за постдипломске студије подносе кратку биографију, диплому о завршеном факултету, потврду од страног универзитета да су примљени на постдипломске студије, односно да већ студирају, фотокопију личне карте и изјаву о стипендијама које су већ добијали или користе.

Најбољи студенти завршних година подносе осим пријаве и кратку биографију, потврде о упису завршне године студија, о положеним испитима, о смеру, студијској групи, просечној оцени, са списком свих испита предвиђених планом факултета, фотокопију личне карте и изјаву о стипендијама које су користили.

У конкурсима се наводи да ће кандидати бити рангирани и изабрани на основу успешности и ефикасности студирања, уз поштовање равномерне регионалне заступљености универзитета и факултета и заступљености по областима студирања, као и на основу угледа универзитета на који се уписују када је реч о постдипломцима.