Увођење фискалних каса за другу групу до 31. маја

Министарство финансија је припремило нацрт новог закона о фискализацији који би требало да се нађе у скупштинској процедури почетком јуна.

“Овим Законом, по узору на праксу земаља које су фискализацију окончале, требало би да се од обавезе увођења фискалних каса изузму, између осталих и такси превоз, туристичке агенције, адвокатске канцеларије, ПТТ услуге итд.”, рекао је Владимир Илић, директор Пореске управе.

“За остале обвезнике из друге групе којима се ближи се рок за увођење фискалних каса – 31. мај, нема разлога да се ова обавеза не испуни када се узме у обзир да је процес увођења фискалне касе врло једноставан”, нагласио је Владимир Илић, директор Пореске управе и додао, “као и за прву групу, контроле увођења фискалних каса ће кренути после 5. јуна”.

Илић је нагласио да порески обвезници који не испуне своју обавезу могу да очекују казне у висини од 20.000 па до 200.000 динара за правна лица и предузетнике, док се за одговорно лице у правном лицу она креће од 2.000 до 10.000 динара.
За неевидентирање промета преко фискалних каса следи и забрана делатности до 30 дана.

Све информације о фискализацији, произвођачима и врстама фискалних каса могу се наћи на нашем
сајту или у свим филијалама или експозитурама Пореске управе у Србији.