Усвојена уредба о фискалним касама

Влада је на јучерашњој седници усвојила којом се уређује систем евидентирања промета, употреба, техничка и функционална карактеристика тих каса преко којих би порески обвезници евидентирали промет производа на мало, односно пружање услуга грађанима.

Период у коме се морају увести фискалне касе је 1. јун – 31. децембар 2003. године, према утврђеној динамици увођења каса. Овим мерама наставиће се сузбијање сиве економије, афирмисати безготовинско плаћање и ускладити област промета са европским стандардима.