Усвојена Царинска тарифа за 2015. годину

На седници Владе одржаној 25. новембра 2014. године усвојена је Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину.

Овом уредбом национална Царинска тарифа усклађена је са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2015. годину.

Ова Уредба обухвата и стопе, односно износ царине утврђене Законом о Царинској тарифи, односно закљученим споразумима о слободној трговини примењене на усклађену номенклатуру.

Уредба ће се примењивати од 1. јануара 2015. године.

Текст Уредбе можете преузети овде.