Усвојен Закон о буџетском систему

Скупштина Србије усвојила је у начелу Закон о буџетском систему. Предлог закона јуче је образложио у Скупштини министар финансија Божидар Ђелић и нагласио да је закон веома важан због боље контроле прилива и одлива буџетских средстава.

Овим законом на прецизан начин се уређује планирање, доношење и извршење буџета од републичког до локалног нивоа.

Закон прописује да припрема буџета за наредну годину почиње 30. априла, а до 15. маја Влада мора да усвоји меморандум о буџету с подацима о макроекономској и фискалној политици за наредне две године. До 1. августа корисници буџета достављају Министарству финансија своје предлоге, нацрт буџета мора бити скројен до 15. октобра, а Влада до 1. новембра мора да га усвоји.

Тако се парламенту оставља најмање шест недеља да расправља о буџету за наредну годину.

Законом је предвиђено увођење посебне институције- буџетског трезора, на чији консолидовани рачун би се сливала сва средства намењена јавној потрошњи.