Читај ми

Усвојен секторски план за науку у оквиру НИП-а

Министар финансија Млађан Динкић изјавио је данас да су два основна циља Националног инвестиционог плана (НИП) побољшање животног стандарда становништва и повећање запослености у Србији, нагласивши да је уверен да ће ови циљеви бити испуњени. “Није случајно што је први усвојени секторски план из области науке, јер је знање један од битних фактора које желимо да стимулишемо”, додао је он. Сврха ових инвестиција, према Динкићевим речима, јесте да се млади, перспективни стручњаци задрже у Србији и да се ангажују на развоју привреде.

Динкић је најавио реализацију пројеката из области електронске управе, на којима су сарађивали Министарство финансија, Министарство науке и заштите животне средине и Министарства државне управе и локалне самоуправе. Кључни пројекти, чија имплементација почиње 15. јула, односе се на домен ефикаснијег рада локалне самоуправе (увођење информационих система који омогућавају брзо добијање докумената), електронских јавних набавки и јединствене рачунарске мреже државних органа, као и на пројекат фискалне децентрализације, који ће омогућити далеко ефикасније функционисање локалних самоуправа, поготово у области прикупљања пореза.

Пројектном центру у оквиру Министарства финансија достављено је укупно 2983 пројеката, од тога 347 од струковних организација и стручних институција и 405 од министарстава у оквиру републичке владе. Планирано је да се до краја августа усвоји свих 17 секторских планова, док се до половине 2007. године очекује израда

плана за период 2008. до 2011. године.

Министар је представио резултате Плана националног опоравка Ирске, који је ступио на снагу 1987. године, када је Ирска била једна од најсиромашнијих земаља Европске уније са стопом незапослености преко 20% и јавним дугом од 123% бруто домаћег производа. Привлачењем страних директних инвестиција, стварањем стабилног правног система и улагањима у истраживања, развој и сектор услуга, као и захваљујући политичком консензусу и сарадњи синдиката и владе, постигнуто је да је Ирска 2005. године друга у ЕУ по висини бруто домаћег производа по становнику, незапосленост је сведена на 4%, а просечна плата је око 3 000 евра месечно.

Министар науке и заштите животне средине Александар Поповић изјаво је да је Националним инвестиционим планом предвиђено улагање од преко 21 милион евра у јачање научних капацитета, капиталну опрему и грађевину, а у информационе и комуникационе технологије, електронику и електротехнику око 5 милиона евра, док је додатних 5 милиона намењено оним областима науке које су најдиректније повезане са привредом. Значајну инвестицију представља изградња научно – технолошког парка “Радмиловац”.

Захваљујући овим инвестицијама Влада ће бити у стању да удвостручи буџетска издања у науку у односу на 2003. годину, изјавио је Поповић додавши да ће се на тај начин Србија приближити Лисабонској препоруци Европске Уније, по којој свака земља ЕУ до 2010. године треба да из буџета издвоји 1% бруто домаћег производа за науку. Министар је најавио да се у наредним недељама очекује усвајање секторског плана за област заштите животне средине.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза