Усвојен Предлог закона о буџету за 2008. годину

Министар финансија Мирко Цветковић изјавио је да је на данашњој ванредној седници Владе једногласно усвојен Предлог закона о буџету за 2008. годину. Он је нагласио да је предлог закона изведен из циљева макроекономске политике за 2008. годину, у које спада макроекономска стабилност, динамичан привредни раст, раст запослености и стандарда становништва, убрзање процеса стабилизације и придруживања Европској Унији, убрзање економских реформи и равномернији регионални развој.(погледајте презентацију)
Министар финансија Мирко Цветковић изјавио је да је на данашњој ванредној седници Владе једногласно усвојен Предлог закона о буџету за 2008. годину. Он је нагласио да је предлог закона изведен из циљева макроекономске политике за 2008. годину, у које спада макроекономска стабилност, динамичан привредни раст, раст запослености и стандарда становништва, убрзање процеса стабилизације и придруживања Европској Унији, убрзање економских реформи и равномернији регионални развој.(погледајте презентацију)

Предлог закона о буџету предвиђа укупне приходе од 639,6 милијарди динара, од којих 93,2% представљају порески приходи. Учешће ПДВ-а у овим приходима је 48,7%. Планирани укупни расходи износе 654,441 милијарди динара, при чему кључну ставку представљају текући расходи (89,9%, односно 588,606 милијарди динара). Капитални расходи су заступљени са 10,1% и делом ће се финансирати из кредита.

Министар је изјавио да су планирани приходи и расходи за 9,9% већи него у 2007. години, док планирани дефицит буџета остаје на нивоу 2007. године иако су приходи у претходној години укључивали и приход од лиценце за мобилну телефонију у износу од 1% бруто домаћег производа. У планиране расходе укључени су додатних 30 милијарди динара трансфера, сервисирање буџетских дугова у износу од 3 милијарде динара, додатни пројекти у износу од 14 милијарди динара и реализација пројеката Националног инвестиционог плана у износу од 46 милијарди динара.

Задржавање плата на реално непромењеном нивоу током 2008. године је кључна мера за смањење учешћа јавне потрошње у БДП-у, изјавио је Цветковић додавши да се планира смањење учешћа јавне потрошње у БДП-у за 0,8 процентних поена, док ће учешће расхода буџета бити смањено за 0,7 процентних поена. Министар је такође најавио наставак рада на реформи пореског система са циљем његовог поједностављења и стварања повољнијих услова за штедњу и инвестиције, као и отплату дуга у износу од 48,358 милијарди динара.