Усвојен Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину

Влада је на данашњој седници усвојила Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за наредну годину, са пројекцијама за 2010. и 2011, којим се стратешки одређују правци развоја наше земље. Меморандумом се дефинише макроекономска стабилност, ниска инфлација, одржавање курса динара, даље убрзање привредног раста и највећи инвестициони циклус у историји Србије.
Влада је на данашњој седници усвојила Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за наредну годину, са пројекцијама за 2010. и 2011, којим се стратешки одређују правци развоја наше земље. Меморандумом се дефинише макроекономска стабилност, ниска инфлација, одржавање курса динара, даље убрзање привредног раста и највећи инвестициони циклус у историји Србије.

Један од главних циљева је да се стопа инфлације са прошлогодишњих 10,1 одсто смањи на 4 одсто 2011. године, чиме би Србија, и у том домену, била на нивоу чланица Европске уније. Такође је предвиђено даље смањење учешћа јавне потрошње у бруто домаћем производу, и то са 43,8 на приближно 40 одсто БДП-а. Ово ће обезбедити избалансиране јавне финансије са благим суфицитом при крају периода, што ће омогућити Србији да лакше отплаћује дуг, док ће се јавни дуг смањити на приближно 20 одсто БДП-а, што је једна од најнижих стопа у Европи.

Предвиђена је стопа економског раста за 2009. и 2010. годину од 6,5 одсто. Очекује се да овакав привредни раст доведе до повећања БДП-а по глави становника са 5.400 долара крајем 2007. године на 9.300 долара 2011. године, што представља пораст од 70 одсто.

На седници Владе је оцењено да јак макроекономски оквир и привредни раст дају базу за највећи инвестициони циклус у историји Србије, па је тако Меморандумом предвиђено да се сваке године у Србији инвестира приближно 10 милијарди евра. Трећина ових средстава биће обезбеђена из јавних финансија, а намера је да се тај новац искористи за Коридор 10, аутопут до Црне Горе, обилазницу око Београда, као и за изградњу мостова. Остатак средстава биће обезбеђен из директних инвестиција, као и задуживања код међународних финансијских институција и на тржишту капитала.